alter Ego alter Ego alter Ego alter Ego

Otázky & Odpovědi

Internet a realitní makléř jsou 2 nejčastější cesty, jak lidé vstupují na realitní trh. A protože od tohoto  rozhodnutí  k předání nemovitostí je potřeba udělat  cca 20 dalších kroků, volba správné cesty je klíčová. Maximálně využít tržní potenciál a učinit kvalifikované rozhodnutí o koupi/prodeji/pronájmu - to je role, kterou dobrý makléř/ka plní.


Téma: kariéra a spolupráce

Jak začít budovat kariéru v realitách?
Kontaktujte naši  společnost na naší adrese OC Blatov II, Praha 21 Újezd nad Lesy  ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ). Majitel RK nebo vedoucí kanceláře Vám vysvětlí, jakým způsobem získáte certifikaci k samostatné činnosti realitního makléře a jaké výhody znamená pro každého makléře být součástí obchodně-marketingového systému ERA. Zároveň Vás seznámí s provizními podmínkami vzájemné spolupráce. Viz též rubrika Proč ERA ?

Jak mohu spolupracovat s Vaší RK ERA Alter Ego, když zároveň nechci být  smluvním partnerem/makléřem ?
Kontaktujte naši  společnost na naší adrese Oplanská 2614. OC Blatov II, Praha 21 Újezd nad Lesy  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) Majitel RK nebo vedoucí kanceláře Vám vysvětlí, jakým způsobem vytváříme síť honorovaných spolupracovníků (doporučitel, kooperující nezávislý makléř, kooperující nezávislá RK). Zároveň Vám objasní model finanční zainteresovanosti v referenčních obchodech.

Jak jsou makléři vaší společnosti odměňováni? Je to ve všech kancelářích stejné?
Každá realitní kancelář  má svůj motivační systém. Základem jsou vždy % z dosažené provizní odměny realitní kanceláře. Proti nim stojí náklady na dosažení a udržení příjmů, o které se podíl na provizi snižuje (např. reklamní a propagační materiály, paušální příspěvek na společně sdílené náklady kanceláře a makléřem,  náklady na telefon a internet atp.). Důležité při rozhodování je i základ, ze kterého se % připadající na makléře počítají. Ne vždy 80% znamená 80% z dosažené provize, inkasované realitní kanceláří.
V naší RK máme zvláštní modely pro začátečníky, pro dobré makléře a výborné makléře. Snažíme se respektovat "touhu po jistotě"  i snahu ve stylu "vítěz bere vše". Prakticky to znamená 25% až 80% dle zvoleného modelu. Kontaktujte naši  společnost na naší adrese OC Blatov II, Praha 21 Újezd nad Lesy ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) . Majitel RK nebo vedoucí kanceláře Vám sdělí při osobním rozhovoru podrobnosti.


Téma: kancelář a makléř

Jak poznám, že se jedná o makléře Vaší realitní kanceláře?
Zadejte do vyhledávače jméno makléře nebo jeho telefonní číslo a zobrazí se Vám údaje o něm a naší kanceláři. Vyhledat ho můžete rovněž přímo na adrese www.era-reality.cz nebo na adrese www.alteregocz.cz 

Jak zjistím, že Vaše kancelář je oprávněná užívat ochrannou známku ERA?
Kontaktujte naši  společnost na naší adrese OC Blatov II, Praha 21 Újezd nad Lesy  ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) . Majitel RK nebo vedoucí kanceláře Vám fyzicky ukáže franšízovou smlouvu resp. osvědčení o udělení franšízové licence. Aktuální seznam RK v systému ERA  také najdete na www.era-reality.cz 


Téma: koupě a prodej

Za jak dlouho po podpisu zprostředkovatelské smlouvy se moje nabídka objeví v MLS a na realitních serverech?
Nabídky i poptávky jsou zadávány do systému průběžně, obvykle do 48 hodin od předání podkladů.  Rozsah prezentace na tzv. prémiových realitních portálech závisí na obchodní politice každé kanceláře. Pokud se Vaše nabídka nezobrazuje, kontaktujte Vašeho makléře.

Jakým způsobem řeší kanceláře posouvání nabídek ( tzv. topování, hopování) a přednostní umístění ve výsledcích hledání či na home page, popř. v jiné prémiové sekci?
Zde zcela záleží na konkrétní marketingové dohodě mezi makléřem a majitelem nemovitosti. Podpora formou prémiových umístění a posouvání je vždy vázána na tzv. exkluzivní smlouvu a dohodu o základních podmínkách.

Řídí se výše odměny RK nějakým předpisem?
Výše provizní odměny RK není navázána na žádný právní předpis a je věcí dohody majitele nemovitosti a makléře. Je vždy závislá na  rozsahu spolupráce a poskytovaných službách. Existují však oborová a/nebo koncernová doporučení ohledně minimálních provizních odměn a vnitřní předpisy každé RK, kterými se makléř/ka musí řídit.

Partneři Alter Ego


propertio.cz Residence Visage
© AlterEgo - všechna práva vyhrazena
Web optimalizace pro vyhledávače, SEO