alter Ego alter Ego alter Ego alter Ego

Jak pracujeme

PS web Ing. Petr Sýkora, spolumajitel, jednatel a realitní makléř

"S našimi klienty máme společný zájem - prodat za nevyšší možnou cenu v nejkratším možném čase bonitnímu zájemci"

Logo 1 1

         Digitální marketing          1:1 marketing          Video marketing          Mobile/Smartphone marketing

 

 

 

Alter Ego spol. s r.o.  se zabývá zprostředkováním prodeje a pronájmu nemovitostí, jejich výkupem a financováním. Činnost provádí především prostřednictvím svých obchodních partnerů – certifikovaných realitních makléřů a hypotečních specialistů. Za tyto služby svým klientům účtuje zprostředkovatelskou odměnu .

Práce makléře zahrnuje 2 hlavní oblasti : akviziční činnost (nábor zakázek) a prodejní činnost ( poradenství při prodeji/pronájmu).
Makléř/ka pracuje výhradně pro naši realitní kancelář a v oblasti obchodu s nemovitostmi  vč. finančního poradenství nesmí zastupovat zájmy jiných občanů, fyzických či právnických osob.

Hlavní oblasti činnosti:

 • Odborné posouzení tržní ceny nemovitosti
 • Konzultace v oblasti prodeje, pronájmu a koupě nemovitostí se zaměřením na metropolitní trh
 • Zprostředkování prodeje, pronájmu a koupě nemovitostí
 • Marketing a neveřejný prodej speciálních nemovitostí
 • Výkup a oddlužení nemovitostí
 • Správa nemovitostí
 • Zajištění finančních služeb – investiční a hypoteční úvěry, pojištění nemovitostí a inventáře
 • Zprostředkování dodatkových služeb
  • Home staging
  • Inspekce technického stavu nemovitosti
  • Zpracování průkazu energetické náročnosti budovy
  • Znalecký posudek o ceně nemovitosti 


PRODEJ NEMOVITOSTI  KROK  ZA KROKEM
- jaké jsou jednoltivé fáze obchodu?

Analýza aktuální tržní ceny

je první krok, který makléř musí provést, a to na základě srovnatelného typu nemovitosti (umístění, stáří, technický stav, vybavenost, aktivita na trhu). Součástí je i identifikace právního stavu nemovitosti (majitel, určení nemovitosti, věcná břemena).

Marketingový plán prodeje
nemovitosti zahrnuje přehled kanálů, kterými bude nemovitost představena klientům, a to veřejně i neveřejně. Velmi se doporučuje označení místa prodeje – POS, plachtou, cedulí, výstrčí. Součástí je časový, popř. i finanční harmonogram prodeje. Zde je zohledněn i dodatkový servis – např. videoprohlídky, home staging, zvláštní cílená podpora (např. ppc kampaně), direct mailing, tištěná reklama atp. U nás se nemovitosti nenabízejí, ale prodávají. Pokud dojde k dohodě o všech obchodních podmínkách, garantujeme prodej do 100 dní.
Prověření bonity zájemce
obnáší identifikaci zájemce a způsobu financování transakce. U nákupu na hypoteční úvěr je důležitým momentem i spolupráce s bankovním domem, který formou pre-scoringu posoudí schopnost zájemce získat úvěr.

Příprava a zpracování smluvní dokumentace
je zajišťována spolupracujícími advokátními kancelářemi. Naše společnost v žádném případě nepracuje s obecnými předtištěnými vzory smluv, protože každý případ je originální, ať už podmínkami nájmu či způsobem placení kupní ceny. Musíte počítat s následující sadou dokumentů : Rezervační smlouva nebo Smlouva o smlouvě budoucí kupní + Kupní smlouva + „Úschovní smlouva“. Našim klientům nabízíme u smluvních AK mimořádně výhodné finanční podmínky pro zpracování smluvní dokumentace a případnou. úschovu kupní ceny.

Vypořádání obchodu
zahrnuje podání návrhu na KN, zajištění znaleckého posudku pro výpočet daně z převodu nemovitostí , zajištění zpracování a podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitosti, předání nemovitosti a přehlášení médií (voda, plyn, elektřina).
Vzájemnou důvěru a přesná pravidla nastavuje pouze dohoda o výhradním zastoupení. Úspěšnost transakcí v dohodnutém čase krytých výhradní smlouvou je 80%.
Naše společnost při prodeji nemovitosti nemůže akceptovat jiný typ ujednání, protože garance a rozsah služeb, které jsou naši makléři povinni našim zákazníkům poskytovat , je vázána na úspěšné dokončení transakce v dohodnutém čase.

 

Náš tým vyniká při plnění takových úkolů, kterým se ostatní snaží vyhnout. Silná databáze potenciálních kupujících a investorů připravených investovat do rezidenčních a komerčních nemovitostí je naši silnou konkurenční výhodou.

 

Pokud chcete během prodeje či nákupu nemovitosti jednotlivé kroky konzultovat, připravili jsme pro vás ceník jednotlivých služeb*:

Odborné posouzení tržní ceny nemovitosti     od 1 000,- Kč      
Zhotovení profesionálních fotografií / sada min. 6 ks od 1 490,- Kč 
Natočení nemovitosti a zhotovení profesionální videoprohlídky od 2 990,- Kč
Technická inspekce nemovitosti (při nákupu) od 6 990,- Kč
Home staging   od 9 990,- Kč
Konzultace s realitním odborníkem  1 000,- Kč/hod
Konzultace s  advokátem  3 000,- Kč/hod
Hromadná emailová a poštovní rozesílka /adresná distribuce 15,- Kč/adresa
On line kampaně cílené na kupující od 5 000,-Kč/měsíc
Asistence při vyhledávání investiční příležitosti - 3 měsíce 19 900,-Kč

Kompletní servis realitního zprostředkovatele zahrnuje obvykle zpracování časového harmonogramu obchodu, zpracování marketingového plánu, prověřování bonity smluvních partnerů, zpracování podkladů o nemovitosti vč. fotografií a video prohlídky, fyzické prohlídky nemovitosti, kontakt se zájemci, sjednání nejlepších dosažitelných podmínek, přípravu podkladů pro převod nemovitosti a poprodejní servis. Každý realitní zprostředkovatel by měl mít alespoň základní povědomí o existenci a obsahu právních norem s touto činností souvisejících. Z hlediska platného českého práva lze uvést zejména následující právní normy:
• zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
• vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
• vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí,
• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů,
• zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí,
• zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
• zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
• zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
• zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích),
• zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

*Ceny nezahrnují DPH 

Partneři Alter Ego


propertio.cz Residence Visage
© AlterEgo - všechna práva vyhrazena
Web optimalizace pro vyhledávače, SEO